FAQ Is the screen a touch screen?

No, it's a dot matrix 128 * 64 LCD Screen.